Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi – projekt wizytówki

Projekt modlitwy w formie wizytówki